Постижения

„Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации“

 Втората позиция бе заета от отбора на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, а на трето място се класира тима на на ОУ „Св. Климент Охридски“. Състезанието се проведе на 27 април в ОДК, а наградите на победителите връчи зам.-кметът на община Кърджали Елисавета Кехайова.
В надпреварата за определяне на общински победител участие взеха шест отбора с по четирима състезатели от СОУ „Владимир Димитров-Майстора“ – гр. Кърджали, СОУ „Отец Паисий“ – гр. Кърджали, ГПЧЕ „Христо Ботев“ – гр. Кърджали, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Кърджали, ОУ „Св. Климент Охридски“ и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Глухар, общ. Кърджали. Участниците имаха възможност да мерят сили както на теория така и на практика. Теоретичната част включваше решаване на индивидуален тест, който показа какво е нивото на усвоените знания, а практическата – състезателни игри. В тях шестте отбора демонстрираха придобитите умения и навици за защита при природни бедствия, като земетресение, наводнение, пожарна безопасност, защита при радиоактивно и химическо замърсяване, използване на индивидуални средства за защита и оказване на първа помощ.